اطلاعیه تغییر نام تجاری، آدرس وبسایت و ایمیل ویدوپلاس

احتراماً به اطلاع کلیه کاربران محترم وبسایت ویدوپلاس می رسانیم
از امروز نام تجاری ویدوپلاس به ویدیو بوم به تغییر می کند